Publikačná činnosť (doplnené: 6. marec 2013 13:45)

Prehľad vedeckej a publikačnej činnosti

JANIKOVSKÝ, R. – KAZÁNIOVÁ, Z. – MALACHOVÁ, Ľ. 2012. Výučba športov v prírode (v podmienkach ŽU v Žiline). In: Výučba športov v prírode. Odborný seminár katedier TV VŠ. Liptovský Mikuláš – Demänová, 2012.

JANIKOVSKÝ, R. – KAZÁNIOVÁ, Z. – MALACHOVÁ, Ľ. 2011. Výučba golfu na Žilinskej univerzite. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: STU 2011.

BARÁNEK, D. 2011. Úroveň vybraných herných činností hráčov florbalového klubu FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: STU 2011.

BARÁNEK, D. – HRNČIAR, T. 2010. Úroveň vedomostí žiakov základných škôl      z teoretických základov športovej hry florbal v regióne Žilina. In: Acta Mladá veda. Banská  Bystrica: UMB FHV, KTVŠ, 2010.

MACEJKOVÁ, Y. – HRABOVSKÝ, M. – PROCHÁZKA, K. 2010. Vnútorná odozva organizmu na zaťaženie v špeciálnych vytrvalostných testoch výkonnostných plavcov. In: Vedecké práce 2010. Vedecký zborník. Bratislava 2010. ISBN 978-80-227-3317-5, s. 57-62

PROCHÁZKA, K. – MACEJKOVÁ, Y. – HRABOVSKÝ, M. 2010. Podmienenosť športového výkonu 11 – 13 ročných plavcov vybranými ukazovateľmi telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti. In: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí . Vedecký zborník, VEGA č. 1/0674/08/13. Bratislava 2010. ISBN 978-80-8113-039-7, s. 102-116

JANIKOVSKÝ, R. – MALACHOVÁ, Ľ. 2009. História, súčasnosť a perspektívy vysokoškolského športu na Žilinskej univerzite. In: Význam akademického športu v systéme národného športu. Nitra: SPU 2009.

HRABOVSKÝ, M. – JANIKOVSKÝ, R. – MALACHOVÁ, Ľ. 2009. Telesná výchova a športové kurzy na Žilinskej univerzite. Národná konferencia Vysoké Tatry 2009.

HRNČIAR, T. 2009. ACADEMIC Žilinská univerzita a vrcholový šport. Národná konferencia Vysoké Tatry 2009.

BARÁNEK, D. – HRNČIAR, T. 2009. The position of floorball as a sports game at selected comprehensive schools in the region of Banská Bystrica. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Physical education and sport. Banská Bystrica: UMB FHV, KTVŠ, 2009.

BARÁNEK, D. – HRNČIAR, T. 2009. Analýza aktuálneho stavu vyučovania športovej  hry florbal na základných školách v regióne Banská Bystrica. In: Acta Mladá veda. Banská  Bystrica: UMB FHV, KTVŠ, 2009.

JANIKOVSKÝ, R. – KAZÁNIOVÁ, Z. – MALACHOVÁ, Ľ. 2008. Vplyv indoorcyclingu na kondíciu a tvarovanie postavy študentiek Žilinskej univerzity. In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: STU 2008.

JANIKOVSKÝ, R. 2008. Testovanie pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti vysokoškolskej mládeže. Národná konferencia Vysoké Tatry 2008.

BENCE, M. – BARÁNEK, D. 2008. Plávanie študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v čase športu pre všetkých. In: Acta Universitatis Purkynianae 141. Kvalita života II. Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978 – 80 – 7414 – 045 – 7. s. 128 – 139.

Janikovský,R. – Hrabovský,M. – Malachová,Ľ.: Postoj študentov Žilinskej univerzity k telesnej výchove a športu. In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia, Bratislava, STU 2006.

Janikovský, R., – Malachová, Ľ.: Nové trendy v zimných a letných telovýchovných aktivitách na Žilinskej univerzite. In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách, Bratislava, STU 2005.

Kazániová,Z.: Vplyv aerobiku na funkčný a motorický rozvoj vysokoškoláčok Žilinskej univerzity. In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách, Bratislava, STU 2005.

Janikovský, R. – Malachová, L.: Ako priviest študentov k pravidelnému športovaniu. Skúsenosti a poznatky z praxe ÚTV ŽU. In: Telesná výchova a šport v tretom tisícrocí, Prešov, PU 2003.

Janikovský, R. – Malachová, L.: Ponuka športových možností na Žilinskej univerzite.
In: Súcasný stav a vývojové trendy vysokoškolskej telesnej výchovy a športu pred vstupom do EÚ, Bratislava, UK 2003.

HRNCIAR, T.: Somatotypová charakteristika hrácok VK Slávia ŽU v rokoch 1993 – 2002. Oblast telesnej výšky. Žilina: Volejbalový klub Slávia Žilinská univerzita, 2003. 9 s.

HRNCIAR, T. a kol.: Testy špeciálnej pohybovej výkonnosti reprezentacného družstva žien vo volejbale. Informacný materiál SFV. Bratislava: SFV, 2003. 11 s.

KAZÁNIOVÁ, Z.: Vplyv aerobiku na funkcný a motorický rozvoj vysokoškolácok Žilinskej univerzity. Rigorózna práca. Prešov: PU, KTVŠ FHPV, 2003. 73 s.

Janikovský, R. – Malachová, L.: Telesná výchova na Žilinskej univerzite, súcasnost
a perspektívy. In: Pulstoletí telesné výchovy na vysokých školách, Praha, 2002.

HRNCIAR, T.: Prípravné obdobie v RTC 2001/2002. Vyhodnotenie. Žilina: Volejbalový klub Slávia Žilinská univerzita, 2002. 17 s.

Janikovský, R. – Malachová, L.: Skúsenosti a poznatky z výucby telesnej výchovy na Žilinskej univerzite. In: Medzinárodná vedecká konferencia SjF STU, Bratislava, STU 2002.

JANIKOVSKÝ, R. – MALACHOVÁ, L. – HRNCIAR, T.: Postavenie nových výberoviek v programe telesnej výchovy na Žilinskej univerzite. In: CO-MAT-TECH 2002. Trnava, STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, 2002. str. 533 – 538.

Janikovský, R. – Malachová, L.: Podiel Ústavu telesnej výchovy ŽU pri zabezpecovaní dobrovolných telovýchovných aktivít študentov a pri organizovaní športových sútaží na Žilinskej univerzite. In: TV, šport, výskum na univerzitách, STU Bratislava, 2001.

HRABOVSKÝ, M.: Analýza vybraných faktorov limitujúcich realizáciu potápacských aktivít vo väzbe na bezpecnost potápania. Rigorózna práca. Bratislava: KPPŠ FTVŠ UK, 2001. 59 s.

JANIKOVSKÝ, R. – MALACHOVÁ, L. – HRNCIAR, T.: Postavenie predmetu telesná výchova na Žilinskej univerzite. In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR. Bratislava: SVSTVŠ, 2001. Str. 112 – 114.

HRNCIAR, T.: Pohybová výkonnost lyžiarov vo veku 11 – 14 rokov a jej vplyv na športový výkon v zjazdovom lyžovaní. Informacný materiál pre trénerov žiackych kategórii. Metodický list SLZ c.1/2001. Bratislava, 2001. 9 s.

Janikovský, R. – Malachová, L.: Telesná výchova ako nepovinný predmet na Žilinskej univerzite. In: Medzinárodná vedecká konferencia SjF STU, Bratislava, 2000.

HRNCIAR, T.: Analýza úrovne všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti žiakov II. stupna základných škôl so zameraním na zjazdové lyžovanie a vplyvov tejto úrovne na športovú výkonnost v zjazdovom lyžovaní: Rigorózna práca. Banská Bystrica: FHV UMB, 2000. 107 s.

Krajc, L.: Jedna zo stránok cinnosti Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity.
In: Zborník CO – MA – TECH 99, Trnava, STU 1999.

Janikovský, R. – Krajc,L. – Malachová, L.: Vplyv telovýchovného procesu na niektoré pohybové a funkcné ukazovatele študentov Žilinskej univerzity. In: TV, šport, výskum na prelome tisícrocia, Bratislava, STU 1999.

Krajc, L.: Prenos teoretických poznatkov do športovej praxe študentov VŠDS v Žiline. In:Zborník CO – MA – TECH 97, Trnava, STU 1997.

Janikovský, R.: Šport a životné prostredie. Žilina, 1997.

Janikovský, R.: Telesná výchova na Žilinskej univerzite. In: Komunikácie na prelome tisícrocí, Žilina, ŽU 1997.

Krajc, L.: Kalokagatia v telesnej výchove na školách. Žilina, 1997

Krajc, L. – Janikovský, R.: Niektoré stránky telovýchovného procesu na Žilinskej univer zite. In: Telesná výchova, šport, výskum, súcasnost, perspektíva na univerzitách a vysokých školách, Bratislava, STU 1997.

Krajc, L.: V zdravom tele, zdravý duch. Žilina, 1995

 
 • Najnovšie články

 • Archív

  december 2019
  P U S Š P S N
  « Nov    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • Návštevnosť

   od: 14. december 2012

   Stránka
   spolu: 54685
   dnes: 71
   práve: 1

   Príspevok
   spolu: 2244