Cenník služieb (doplnené: 18. december 2012 10:26)

Žilinská univerzita

C E N N Í K č. 111

Platby za športové a regeneračné služby v športových objektoch ŽU

 

 

č.  zam. ŽU  cudzí 
1. Fitness centrum(Fit-club Hliny V.

Fit-club Veľký diel)

jednorázový vstup 1,00 2,00
polročná perm. 25,00 50,00
celoročná perm. 40,00 80,00
2. Aerobik – 60 min. 1,00 2,00
3. Suash/Ricochet1 hodina do 15,00 3,00 6,00
od 15,00 4,00 8,00
Raketa – squash/ricochet + loptička 1,00 1,00
4. Hydromasážna vaňa – 60 min. 4,00 8,00
5. Sauna – 90 min. 12,00 15,00
6. Stolný tenis – 60 min./stôl 2,00 4,00
Rakety + loptička – stolný tenis 0,50 1,00
7. Bedminton – 60 min./ihrisko 3,00 6,00
Rakety + košík – bedminton 1,00 2,00
8. Indoor cycling – 60 min. 1,00 2,00
9. Tenis.kurty – sezónna permanentka 30,00
10. Squash – 40 vstupov / rok 250,00 500,00
11. Telocvičňa T- 18 VD 60 min. 8,00 16,00
12. Telocvičňa – Májová ul. 60 min. 6,00 12,00
13. Úpolová telocvičňa – HB 60 min. 6,00 12,00
14. Trávnaté ihrisko – VD 60 min. 3,00 6,00
15. Atletická dráha – VD 60 min. 3,00 6,00
16. Thajský box – Hliny V. 60 min. 6,00 12,00
17. Sála aerobik VD, Hliny V. 60 min. 5,00 10,00
18. Telocvičňa Hliny V. 60 min. 7,00 14,00

 

 

 1. Platby sú uvedené v EUR s DPH a  uhrádzajú sa v hotovosti vopred na príjmový doklad alebo na faktúru.
 2. Pri dlhodobom prenájme telocviční pre školy je možné poskytnúť zľavu do výšky 30 %.
 3. Športové kluby pôsobiace pri ŽU budú využívať telocvične na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatkoch, pričom rozdelenie tréningových hodín spadá do kompetencie riaditeľa ÚTV. Cena celoročnej permanentky do Fit-clubu pre mládež do 18 rokov a študentov ŽU 7 EUR / rok, pre ostatných členov športových klubov 10 EUR / rok na základe potvrdeného zoznamu športovcov príslušným oddielom a klubom a po schválení riaditeľom ÚTV.
 4. Športové objekty sa budú prenajímať na základe písomnej objednávky, zmluvy predloženej záujemcom. ÚTV bude potvrdzovať podklady pre vystavenie faktúry na ORF. Fakturácia sa bude vykonávať v termínoch (mesačne, štvrťročne), ktoré budú uvedené na objednávke (zmluve).
 5. Úprava cien za prenájom sa vykoná každoročne k 31.08. bežného roka, pokiaľ zvýšenie alebo zníženie cien vyplynie z rozhodnutia orgánov ŽU, alebo zákonných úprav cenových orgánov.
 6. Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.09.2011, súčasne stráca platnosť cenník č. 70.

 

 

V Žiline 01.07.2011

 

 

Ing. Jana Gjašiková

kvestorka

 

Žilinská univerzita

C E N N Í K č. 110

Platby za športové a regeneračné služby v športových objektoch ŽU

 

 

A

B

1. Fitness centrum

(FC Hliny V.

FC Veľký diel)

jednorazový vstup 0,80 0,50
polročná perm. 20,00 10,00
celoročná perm. 35,00 18,00
2. Aerbik – 60 min. 0,80 0,50
3. Squash/Ricochet

1 hodina

do 15,00 2,00 1,50
od 15,00 3,00 2,00
  Raketa – squash/ricochet + loptička 0,50 0,50
4. Hydromasážna vaňa – 60 min. 3,00* 2,00*
5. Sauna – 90 min. 10,00* 8,00*
6. Stolný tenis – 60 min./stôl 1,00 0,50
  Raketa + loptička – stolný tenis 0,50 0,50
7. Bedminton – 60 min./ihrisko 2,00 1,00
  Raketa + košík – bedminton 0,50 1,00
8. Indoor cycling – 60 min. 0,80 0,50

 

* cena s DPH

 

A – študenti a doktorandi ŽU, ktorí nenavštevujú telesnú výchovu (TV nezapísaná v indexe)

B – študenti a doktorandi ŽU, ktorí navštevujú telesnú výchovu (TV majú zapísanú v indexe

 

Platby sú uvedené v EUR a uhrádzajú sa v hotovosti vopred.

 1. Za poškodenie (zlomenie) rakety na squash, ricochet, stolný tenis a bedminton určí výšku náhrady vyučujúci, príp. riaditeľ ÚTV.
 2. Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.09.2011, súčasne stráca platnosť cenník č. 69.

 

V Žiline 01.07.2011

 

Ing. Jana Gjašiková

kvestorka

 
 • Najnovšie články

 • Archív

  september 2017
  P U S Š P S N
  « Máj    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  
 • Návštevnosť

   od: 14. december 2012

   Stránka
   spolu: 38242
   dnes: 44
   práve: 1

   Príspevok
   spolu: 8096