POZOR, ZMENA V PRIHLASOVANÍ NA PREDMETY TELESNÁ VÝCHOVA A TELOVÝCHOVNÉ SÚSTREDENIE V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024!!!

 

Celé prihlasovanie zrealizujete výlučne cez systém Vzdelávanie, nie je potrebné následne kontaktovať študijné oddelenie. Predmety telesná výchova a telovýchovné sústredenie si prihlasujete zvlášť na zimný a letný semester!!!

 

Viac informácií o spôsobe prihlasovania nájdete v záložke „PRIHLASOVANIE“.

AKTUÁLNE OZNAMY

Predmety telesná výchova a telovýchovné sústredenie si všetci študenti prihlasujú zvlášť na zimný a letný semester.

– Postup, ako si predmety prihlásiť, nájdete v zložke TELESNÁ VÝCHOVA/PRIHLASOVANIE.

– Študenti, ktorí majú nahlásený predmet TV, sú povinní sa prihlásiť aj do systému Vzdelávanie a zvoliť si konkrétny šport.

– Rozšírili sme ponuku športov, nájdete ju v zložke TELESNÁ VÝCHOVA/PONUKA ŠPORTOV.

– Systém Vzdelávanie Vám umožní zapísať sa na 1 šport, z neho dostávate aj hodnotenie. V prípade záujmu o ďalší šport, kontaktujte vyučujúceho, ktorý je jeho garantom.

Výučba vo Fit-clube Veľký diel spustená!

PROFIL ÚTV

banner_utv_4

ÚTV UNIZA je celoškolské pracovisko univerzity zabezpečujúce a rozvíjajúce program pohybových aktivít pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity.

Pôsobí hlavne v týchto oblastiach:

  • zabezpečenie výučby predmetu TV vo všetkých jeho formách,
  • zabezpečenie športových aktivít pre študentov v mimovyučovacom období (skúškové obdobie, prázdniny),
  • organizovanie telovýchovných sústredení (zimných a letných telovýchovných sústredení),
  • organizovanie vysokoškolských súťaží,
  • zabezpečenie športového vyžitia zamestnancov UNIZA,
  • starostlivosť o športovo nadaných študentov a podpora ich účasti na domácich aj  medzinárodných športových súťažiach.
NASLEDUJÚCE UDALOSTI